Welkom! 

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Samen op weg naar een energieneutraal Schouwen-Duiveland in 2040

Op 21 december 2017 stelde de gemeenteraad de eerste eilandelijke energieagenda vast. Het einddoel is energieneutraal te zijn in 2040. Dat wil zeggen dat binnen de gemeentegrenzen evenveel duurzame energie opgewekt wordt als dat er voor het totale energiegebruik binnen de gemeentegrenzen nodig is.

samenvattingenergiea...

De vastgestelde energieagenda 2018 – 2023 bestaat uit 2 delen. In het eerste deel van de Energieagenda staan de acties waaraan diverse partijen in de komende vijf jaar gaan werken om daarmee een stap te maken naar het energieneutraliteit in 2040. De komende tijd zullen er meer nieuwe acties en projecten een plek op de agenda krijgen. Deze maatregelen worden onderverdeeld in algemeen, energiebesparing en duurzame energie. In het tweede deel van de Energieagenda worden de ambitie en de concrete opgave toegelicht. De rol van de gemeente is stimulerend en faciliterend. Zij wil zelf ook het goede voorbeeld geven door tal van acties om zelf energie te besparen en duurzame energie op te wekken. De samenvatting van de energieagenda vindt u hier.

Energiezuinige apparaten, goede isolatie, keuze van vervoer en eigen opwekking van energie dragen veel bij aan het verminderen van het energieverbruik. Door bijvoorbeeld betere isolatie in woningen en kantoren, wordt het woon- en werkcomfort verhoogd en de warmtevraag verlaagd. Om de ambitie in 2040 te halen hebben we de medewerking van iedereen nodig. Bewustwording bij inwoners en ondernemers is heel belangrijk. Tijdens bijeenkomsten voor dorpsvisies, maar ook tijdens vergaderingen van stakeholders en op evenementen informeren we u hierover en wordt u hierbij zoveel mogelijk betrokken. Daarnaast stimuleert de gemeente lokale (collectieve) energieacties.

Op 21 december 2017 stelde de gemeenteraad de eerste eilandelijke energieagenda vast. Het einddoel is energieneutraal te zijn in 2040. Dat wil zeggen dat binnen de gemeentegrenzen evenveel duurzame energie opgewekt wordt als dat er voor het totale energiegebruik binnen de gemeentegrenzen nodig is. 

Bijlage

  1. energieprogramma2018-2023deel1energieagenda.pdf 20-3-2018 9:19:09
  2. energieprogramma2018-2023deel2visie23oktober.pdf 20-3-2018 9:19:09
  3. samenvattingenergieagenda2018-2023.pdf 20-3-2018 9:19:09

Deel

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!