Welkom! 

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Denkt en doet u mee!.... De eerste eilandelijke energieagenda 2018-2023 ligt tot en met 13 oktober ter inzage.

Samen

Het concept van deze eerste agenda is opgesteld in overleg met kennisdragers en initiatiefnemers uit Schouwen-Duiveland van het eerste uur. Zij zullen ook bij de verdere uitwerking en uitvoering van de energieagenda worden betrokken.

 

Het e-book bestaat uit 3 onderdelen: 1. Samenvatting 2. Agenda 3. Visiedocument.  

 

Thema programma

Het centrale motto van de agenda luidt 'samen op weg naar een energieneutraal Schouwen-Duiveland in 2040!' De agenda bestaat uit een visie en  een  agenda en er is een samenvatting beschikbaar. Alles is gemaakt op  verzoek van de gemeenteraad om de ambities uit onze toekomstvisie 'Tij van de Toekomst’ te vertalen naar concrete doelen en activiteiten. De agenda is voor een periode van vijf jaar opgesteld omdat het, gezien de snelheid van de ontwikkelingen op dit gebied, onmogelijk ís om de totale weg uit te stippelen. Jaarlijks monitoren we en na deze periode wordt er een nieuwe agenda opgesteld. Duidelijk is wel dat de hele samenleving van Schouwen-Duiveland bij de opgave betrokken moeten worden. We hebben elkaar hard nodig om de ambitie te halen.

 

Reageren

Wij zijn benieuwd wat u vindt deze eerste agenda. Om het u makkelijk te maken is er ook een samenvatting beschikbaar. In een notendop leest u dan wat de agenda inhoudt.

 

Hebt u op- of aanmerkingen, zienswijzen,  inhoudelijke suggesties of concrete ideeën … we horen het graag. Dit kan via het reactieformulier.  Licht u het liever persoonlijk toe, dan kunt u contact opnemen met Peter van Sante via telefoonnummer (0111) 452 422. Reageren kan tot en met 13 oktober.

 

Lezing energieprogramma

Tijdens de energiemarkt die de gemeente organiseert op zaterdag 7 oktober in het gemeentehuis, zal om 13.00 uur voor belangstellenden een toelichting gegeven worden de agenda en bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen.

Bijlage

  1. Energieagenda.pdf 22-9-2017 13:35:38

Deel

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!