Nieuws toekomst toerisme

 • Ter inzage legging Concept Agenda Toerisme 2018-2026

  Op 14 augustus jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland ingestemd met het concept van de Agenda Toerisme 2018-2026. De concept-Agenda Toerisme 2018-2026 geeft de ambities voor Schouwen-Duiveland als toeristisch recreatieve bestemming voor de toekomst weer. De agenda bevat strategische keuzes voor de toekomst, doelstellingen en uitvoeringsthema’s aan de hand waarvan per thema beleidskeuzes worden gemaakt.
  Lees verder...
 • Concept Agenda Toerisme 2018-2026 voorlopig klaar!

  Het concept van de Agenda Toerisme 2018-2026 is voorlopig afgerond. Na de sessie met de stakeholders op 18 januari van dit jaar hebben de recreatieve belangenorganisaties, verenigd in het ‘Platform Toerisme’, de afgelopen periode verder gewerkt aan de nieuwe visie voor het toerisme (voorheen ‘Visie THS’, inmiddels genaamd ‘Agenda Toerisme 2018-2026’). Mede aan de hand van de input door stakeholders, alsmede de eerdere dialoog met de politie...
  Lees verder...
 • Presentatie hoofdlijnen voorlopig visiedeel ‘Agenda Toerisme 2018-2026

  Tijdens een goed bezochte bijeenkomst op 18 januari jl. heeft het ‘Platform Toerisme’ het voorlopige visiedeel gepresenteerd voor de nieuwe toeristische visie voor Schouwen-Duiveland, getiteld de ‘Agenda Toerisme 2018-2026’. Bij deze bijeenkomst waren diverse vertegenwoordigers van belangenorganisaties aanwezig zoals dorpsraden, ondernemersverenigingen, verschillende natuurorganisaties en ook andere overheden zoals Rijkswaterstaat en Waterschap.
  Lees verder...
 • Nieuwe visie toerisme krijgt gestalte

  Het traject voor de nieuwe visie toerisme komt op stoom. Op 23 november jl. heeft de recreatieve denktank een constructieve dialoog gevoerd met de gemeenteraad over de nieuwe koers voor het toerisme.
  Lees verder...
 • Uitgangspunten- en discussienotitie Visie Toeristische Hoofdstructuur

  Onderaan deze pagina kunt u de ‘Uitgangspunten- en discussienotitie Visie Toeristische Hoofdstructuur’ downloaden. Het college en de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland hebben inmiddels kennis genomen van deze notitie. Deze notitie is een belangrijke stap om te komen tot een actuele toeristische visie voor Schouwen-Duiveland en is opgesteld in samenwerking met de ‘Recreatieve Denktank Schouwen-Duiveland’.
  Lees verder...
 • De toekomst van het toerisme is Schouwen-Duiveland! -Deel nu uw mening en ideeën over het toerisme met ons-

  Met deze prikkelende uitdaging is 18 september het Symposium Toekomst van het toerisme afgesloten. Meer dan 130 recreatieondernemers, belangenorganisaties, inwoners, politiek en overheden kwamen meepraten en meedenken over hoe we met elkaar het toerisme ook in de toekomst aantrekkelijk en duurzaam kunnen maken en houden. Op 18 september is er enthousiast gediscussieerd, zijn er talloze goede ideeën naar voren gebracht en hebben we elkaar beter le...
  Lees verder...
 • Grote belangstelling Symposium Toekomst Toerisme

  Met 140 aanwezigen was er op 18 september grote belangstelling voor het Symposium over de toekomst van het toerisme. In de Zeeuwse Stromen gingen recreatie ondernemers, belangenorganisaties, inwoners en overheden in dialoog met elkaar over de toekomst van de recreatie op Schouwen-Duiveland.
  Lees verder...
 • Het symposium voor de Toekomst van het Toerisme op 18 september is VOL. Aanmelden is niet meer mogelijk!

  De aanmeldingen voor het symposium op 18 september zijn binnen gestroomd. Inmiddels is de grens van het aantal aanmeldingen bereikt. Opgeven voor het symposium is daarom niet meer mogelijk!
  Lees verder...
 • Denk mee over de toekomst van het toerisme op 18 september!

  Op 18 september vindt het symposium over de toekomst van het toerisme plaats. In verschillende workshops gaan we met elkaar in gesprek over uiteenlopende thema’s. Een beschrijving van de eerste 3 workshops vindt u hier.
  Lees verder...
 • Draagt u het toerisme op ons eiland een warm hart toe? Kom dan maandag 18 september naar het symposium Toekomst Toerisme

  Schouwen-Duiveland is een geliefd vakantie-eiland. Onze gasten weten ons goed te vinden en dat willen we graag zo houden! Samen met ondernemers en regionale partners werken we hard aan ons toeristisch product. Maar de tijden veranderen en de verwachtingen van bezoekers veranderen mee. Daarom moeten we zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst. Zodat bezoekers graag blijven komen en bij ons kunnen vinden wat ze zoeken.
  Lees verder...